Jak wydobyć dźwięk HVAC z mojego kina domowego?

Wiele kin domowych jest nękanych przez hałas pochodzący z systemów ogrzewania i chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. Zmniejszenie tego hałasu może mieć ogromny wpływ na jakość dźwięku w kinie. Ponieważ może nie być możliwe, aby przenieść lub przeprojektować pokój i wszystkie domy są różne, konieczne jest, aby rozważyć kilka rozwiązań. Istnieją trzy źródła hałasu, aby szukać od tych systemów. Należą do nich hałas związany z przepływem powietrza, wibracje wentylatora i przewodu.

Poziom hałasu powodowanego przez powietrze płynące z rejestrów jest proporcjonalny do prędkości przepływającego powietrza i tego, jak daleko są one od miejsca, w którym siedzimy. Prędkość może być utrzymywana na niskim poziomie dzięki silnikom o zmiennej prędkości, większej liczbie rejestrów i przepustnicy obejściowej w systemach strefowych. Przepustnica obejściowa może również zmniejszyć hałas spowodowany przeciekami powietrza przez przepustnicę strefową.

Przecieki powietrza na centrali wentylacyjnej mogą również generować znaczny hałas. Jeśli słyszysz gwizdanie w tym obszarze, nieszczelności są prawdopodobną przyczyną. Można je zmniejszyć poprzez staranne uszczelnienie wszystkich przewodów wokół urządzenia taśmą aluminiową. Zauważ, że narożniki często mają duże przecieki.

Hałas wentylatora może być dużym problemem, ponieważ wiele kin domowych znajduje się w pobliżu centrali wentylacyjnej w piwnicy. Uszczelnij wszystkie drzwi do pokoju, który zawiera sprzęt, jak to było na zewnątrz drzwi z paskiem pogodowym. Dodanie dodatkowej warstwy izolacji akustycznej, takiej jak koc dźwiękowy nad drzwiami w pomieszczeniu obsługi powietrza, może również zmniejszyć dźwięk, który przenika przez drzwi. Pomocne może być zastosowanie drzwi o wysokim współczynniku izolacyjności akustycznej. Pomocna może być izolacja ścian. Izolacja centrali wentylacyjnej i kanałów również zmniejszy hałas pochodzący z tego systemu.

Wibracje w kanałach mogą być również wytwarzane przez wentylator. Można je zmniejszyć poprzez izolację kanałów ciężkim produktem piankowym, który tłumi wibracje.

Należy zauważyć, że wiele z tych kroków będzie również poprawić wydajność ogrzewania i chłodzenia.

Uważaj, aby zmiany, które wprowadzasz nie spowodowały pożaru lub zagrożenia elektrycznego w tych systemach!

Tagi: hałas wentylatora, piec, kino domowe, izolacja, hałas, dźwięk